Le site techniques du JUDO en croquis animés

Accueil > Renzoku-waza > Ashi-renzoku-waza > Haraï-tsuri-komi-ashi

Haraï-tsuri-komi-ashi

Enchaînements

  • Haraï-tsuri-komi-ashi - harai-goshi enchainements | judoenlignes.com


harai-tsurikomi-ashi > harai-goshi


Haraï-tsuri-komi-ashi - morote-seoi-nage enchainements | judoenlignes.comharai-tsurikomi-ashi > morote-seoi-nage


Haraï-tsuri-komi-ashi - o-soto-gari enchainements | judoenlignes.comharai-tsurikomi-ashi > o-soto-gari


Haraï-tsuri-komi-ashi - sasae enchainements | judoenlignes.comharai-tsurikomi-ashi > sasae-tsuri-komi-ashi


Haraï-tsuri-komi-ashi - sode-tai-otoshi enchainements | judoenlignes.comharai-tsurikomi-ashi > sode-tai-otoshi


Haraï-tsuri-komi-ashi - tai-otoshi enchainements | judoenlignes.comharai-tsurikomi-ashi > tai-otoshi


Haraï-tsuri-komi-ashi - tani-otoshi enchainements | judoenlignes.comharai-tsurikomi-ashi > tani-otoshi


Haraï-tsuri-komi-ashi - uchi-mata enchainements | judoenlignes.comharai-tsurikomi-ashi > uchi-mata


Haraï-tsuri-komi-ashi - uki-waza enchainements | judoenlignes.comharai-tsurikomi-ashi > uki-waza


Haraï-tsuri-komi-ashi - yoko-gake enchainements | judoenlignes.comharai-tsurikomi-ashi > yoko-gake


Haraï-tsuri-komi-ashi - yoko-otoshi enchainements | judoenlignes.comharai-tsurikomi-ashi > yoko-otoshi

PARTAGEZ CETTE TECHNIQUE