Le site techniques du JUDO en croquis animés

Accueil > Kata > Nage-Waza-Ura-no-kata > Liste des techniques

Liste des techniques

soit patient pour les animations ;)

Uki otoshi | Tai otoshi
 Seoinage | Yoko guruma
 Kata guruma | Sumi gaeshi
 Tai otoshi | Kotsuri goshi
 Obi otoshi | O guruma
 Okuriashi harai | Tsubame gaeshi
 Kouchi gari | Hiza Guruma
 Ouchi gari | Ouchi gaeshi
 Sasae tsurikomi ashi | Sumi otoshi
 Uchi mata | Tai otoshi
 Hane goshi | Kari gaeshi
 Harai goshi | Ushiro goshi
 Han goshi | Utsuri goshi
 Uki goshi | Yoko wakare
 O goshi | Ippon seoinage

PARTAGEZ CETTE TECHNIQUE

Voir également :